Atelier

21 mei t/m 26 juni 2011

ruim 60 kunstenaarsportretten

foto’s van Hans de Bruijn en ruimtelijk werk van Armando, Atelier van Lieshout, 
Heringa en Van Kalsbeek, Seet van Hout en Tom Claassen.

Gastcurator: Hans de Bruijn

Opening zondag 22 mei 16.00 uur door Tamara Sterman naast galeriehoudster
van Galerie 37, intiatiefnemer van 37PK, o.a. verantwoordelijk voor atelier- en
broedplaatsenbeleid in Haarlem.

Performance bij het werk van Seet van Hout.

atelier
Fotograaf Hans de Bruijn heeft in de afgelopen drie jaar een fotoserie gemaakt
van toonaangevende hedendaagse Nederlandse kunstenaars in hun atelier. In
de tentoonstelling toont hij ruim 60 portretten uit deze serie. Zij gunnen de
toeschouwer een intieme blik in de werkruimtes van de kunstenaars. Te zien
zijn o.a. Marc Mulders, Natasja Kensmil, Joost Conijn, Anton Corbijn, Fiona Tan
en Henk Helmantel.