Broncode

1 september t/m 7 oktober 2007

Lise Haller Baggesen, Margreet Bouman, Holger Bunk, Koen Ebeling Koning, Aline Thomassen, Wouter van Riessen

broncode
ontwerp: Margreet Bouman

gastcurator: Margreet Bouman

Met het begrip broncode duidt men een stelsel aan van overeenkomende letter- en/of cijfergroepen die elk een woord- of zinsgedeelte betekenen. In deze tentoonstelling staat dit woord voor een stelsel van overeenkomende opvattingen bij een aantal kunstenaars die de bron van het ‘zijn’/denken (de mens) als basis voor hun werk gebruiken.

Bouman heeft de kunstenaars in de expositie Broncode gevraagd vanuit het uitgangspunt van haar eigen werk. Bouman: ,,Allen werken, net als ik, vanuit een persoonlijk perspectief en plaatsen zichzelf vaak centraal, al dan niet in relatie tot hun omgeving. Niemand streeft een realiteit na, maar probeert in het werk een andere realiteit bloot te leggen. Ik heb overeenkomsten en tegenstellingen gezocht.”

In de serie pasteltekeningen van Lise Haller Baggesen neemt zij zichzelf, haar kinderen en familie als onderwerp, met een accent op de fascinaties en angsten van het kind.

Bij Margreet Bouman speelt vanaf begin jaren 80 het (zelf)portret een prominente rol. Toch gaat het niet over uiterlijke gelijkenis. Eerder lijkt de gemoedsstemming het beeld te bepalen. Grote monumentale koppen, in aquarelverf uitgevoerd, hebben een melancholieke uitstraling.

Koen Ebeling Koning legt vooral verantwoording af aan zichzelf. Hij toont in schilderijen van groot formaat een kunstenaar werkzaam in zijn eigen wereld.

Aline Thomassen zoekt vrouwen op en observeert deze in een andere culturele omgeving.

Holger Bunk schildert vaak zichzelf, of anders alleen mannen, in een labyrintische architectonische structuur; het denken en de wereld waarmee zij omringd worden.

Wouter van van Riessen tekent, schildert, fotografeert, maakt grafiek en schrijft liedjes. Meestal maakt hij zelfportretten waarin hij zich soms met bekende kinderbeelden als Pinokkio, Kermit de Kikker, Bert en Ernie, maar ook zelfverzonnen cartooneske figuren, afbeeldt.