Kleine Zaal: Jack Prins

13 februari – 12 maart 2012

12delige expositieserie ‘Het Schaduwrijk’

Deel 1

In de Kleine Zaal van De Vishal in Haarlem is van 13 februari tot 12 maart het werk van de graficus/beeldhouwer Jack Prins te zien. Hij is de tweede exposant van de twaalfdelige tentoonstellingsserie ‘Het Schaduwrijk’ in de Vishaletalage. Voor deze kleine solo-exposities zijn nationale, hedendaagse kunstenaars geselecteerd die zich in hun werk veelvuldig bezighouden met het spel van licht en donker en daarmee schaduw. De kleine solo-exposities die elke vier weken wisselen tonen licht- en schaduwwerken op gebied van fotografie, tekeningen, schilderijen, vormgeving en installaties.
De bronnen die Prins gebruikt voor zijn beeldend werk bevinden zich meestal in de directe omgeving. Een soort niemandsland als bijv. slootkanten, volkstuinen en afbraakbuurten. Plekken waar bouwsels, geraamtes en constructies als bij toeval zijn ontstaan.
De beeldhouwer ziet dan vooral de sporen, structuren, constructies en patronen. Een onverwacht vormenspel van lijnen die elkaar kruisen, ritmisch opvolgen of elkaar balancerend in evenwicht houden.
Met vaak minimale middelen als restanten van oude gebruikte etsplaten, ijzerdraad, blik en messing bouwt Prins zijn beelden, de ene keer dun als garen, dan weer zo zwaar als betonijzer.
Soms een enkele lijn, heel minimaal, dan weer een gekrioel van allerlei lijnen en lijntjes voorzien van allerhande kleine sprietjes en vormpjes. Heldere patronen en rasters worden afgewisseld met lijnen en vormen die over elkaar heen vallen als een geordende chaos.
Muurbeeld in Kleine Zaal van De Vishal
Iedereen kent het wel: een hek langs een voet- of fietspad waar door de wind strootjes, stukjes textiel, plastic en andere afvalresten in terechtgekomen zijn, en die door diezelfde wind zachtjes op en neer bewegen.
Of zoals op vele meters hekwerk langs enkele stukken van het voetpad naar Santiago de Compostella wandelaars met takjes en andere gevonden materialen hun sporen hebben achtergelaten. Het muurbeeld dat Jack Prins in het kader van het jaarthema ‘Het Schaduwrijk’ maakte voor De Kleine Zaal vormt een fascinerend licht- en schaduwspel van lijnen en vormen: de structuur van het hek met die ongeordende, toevallig aangewaaide rommel.